ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin değerlendirmesi: 1997-2009 [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 53-58 | DOI: 10.2399/tahd.11.53

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin değerlendirmesi: 1997-2009

Nazan Karaoğlu1, Mehmet Ali Karaoğlu2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Konya
2Özel Bilgi Hastanesi İç Hastalıkları, Uzm. Dr., Konya

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, bilimsel, makale, akademik, dergi.

Evaluation of the Turkish Journal of Family Practice: 1997-2009

Nazan Karaoğlu1, Mehmet Ali Karaoğlu2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Konya
2Özel Bilgi Hastanesi İç Hastalıkları, Uzm. Dr., Konya

Keywords: Family physician, family medicine, scientific, article, academic, journal.

Nazan Karaoğlu, Mehmet Ali Karaoğlu. Evaluation of the Turkish Journal of Family Practice: 1997-2009. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 53-58
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale