ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Sigara içmeyle ilişkili nadir bir olgu: Siyah dil gelişimi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 112-113 | DOI: 10.15511/tahd.15.02112

Sigara içmeyle ilişkili nadir bir olgu: Siyah dil gelişimi

Nisa Çetin Kargın1, Kamile Marakoğlu1
Selçuk Üniveristesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Konya

Siyah kıllı dil, dilin dorsal yüzünde filiform papilla hipertrofisi ve aşırı keratin birikimiyle karakterize benign bir durum olup, dilin üzerinde saça benzer bir görünüm oluşturabilmektedir. Etiyopatogenezi net olmamakla birlikte sigara, kötü oral hijyen, alkol kullanımı, virüsler, radyasyon ve bazı ilaçlar etiyolojide suçlanmıştır. Bu makalede, aşırı sigara içimine bağlı antiasit kullanımının tetiklediği düşünülen siyah kıllı dil olgusu sunulmuştur. Hastaya tedavide sigarayı bırakması, oral klorheksidin içeren gargara kullanması, dilini fırçalayarak temizlemesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyah dil, sigara, farmakolojik tedavi.

Smoking associated a rare case: Black tongue formation

Nisa Çetin Kargın1, Kamile Marakoğlu1
Selçuk Üniveristesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Konya

Black hairy tongue is an acquired benign disorder characterized by an abnormal hairy coating on the dorsal surface of the tongue. The etiology is unclear, however the disorder has been triggered with numerous predisposing conditions such as smoking, bad oral hygiene, alcohol, radiation, the use of steroid and antibiotics. In this article, hairy tongue which was thought to be caused by heavy smoking was reviewed. He was suggested to quit smoking, to use oral chlorhexidine solution, to brush dorsal surface of tongue.

Keywords: Black tongue, smoking, pharmacotherapy.

Nisa Çetin Kargın, Kamile Marakoğlu. Smoking associated a rare case: Black tongue formation. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 112-113
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale