ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
GERİATRİK PSİKİYATRİ’DE EN SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TEMEL YAKLAŞIM İLKELERİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 149-153

GERİATRİK PSİKİYATRİ’DE EN SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TEMEL YAKLAŞIM İLKELERİ

Turan Ertan1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Geropsikiyatri Bilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Demans, deliryum, depresyon, yaşlı

BASIC PRINCIPLES IN THE EVALUATION OF THE MOST COMMON CLINICAL PROBLEMS IN GERIATRIC PSYCHIATRY

Turan Ertan1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Geropsikiyatri Bilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Keywords: Dementia, delirium, depression, elderly

Turan Ertan. BASIC PRINCIPLES IN THE EVALUATION OF THE MOST COMMON CLINICAL PROBLEMS IN GERIATRIC PSYCHIATRY. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 149-153
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale