ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Türkiye’deki Aile Hekimlerinin Durumu: Kesitsel Bir Çalışma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 153-158

Türkiye’deki Aile Hekimlerinin Durumu: Kesitsel Bir Çalışma

Ruşen Topallı1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Aile Hekimliği, birinci basamak, uzmanlık dernekleri, hekim dağılımı

STATUS OF TURKISH FAMILY PHYSICIANS: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Ruşen Topallı1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Turkey, family medicine, primary care, specialty associations, physician distribution

Ruşen Topallı. STATUS OF TURKISH FAMILY PHYSICIANS: A CROSS-SECTIONAL STUDY. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 153-158
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale