ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Sekonder amenore ile başvuran bir ailevi Akdeniz ateşi olgusu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(2): 113-114 | DOI: 10.2399/tahd.14.21377

Sekonder amenore ile başvuran bir ailevi Akdeniz ateşi olgusu

Onur Sakallıoğlu1, Hülya Parıldar2
1Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr., İzmir
2Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi, İstanbul

Ailevi Akdeniz ateşi, otozomal resesif geçişli bir hastalık olup ataklar ile seyreder. Türklerde yaklaşık 1000 kişide bir oranda görülebilmektedir. Genelde çocukluk döneminde başlasa da yetişkinlerde de hastalığın başladığı saptanmıştır. Multisistemik bir hastalık olan ailevi Akdeniz ateşinde, üreme sistemi de etkilenebilir. Bu nedenle çocukluk çağı sekonder amenore etkenlerinin değerlendirilmesinde göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, amenore, kolşisin.

Secondary amenorrhea as the presenting symptom of familial Mediterranean fever

Onur Sakallıoğlu1, Hülya Parıldar2
1Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr., İzmir
2Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi, İstanbul

Familial Mediterranean fever is an autosomal recessive disease with recurrent symptoms. Turkish people may have a prevalence of approximately one case per 1000 population. Generally occurs during the during childhood but can also be seen in later years of life. The reproductive system may also be affected since familial Mediterranean fever is a multisystemic disorder. Therefore it should be included in the evaluation of secondary amenorrhea in childhood.

Keywords: Familial Mediterranean fever, amenorrhea, colchicine.

Onur Sakallıoğlu, Hülya Parıldar. Secondary amenorrhea as the presenting symptom of familial Mediterranean fever. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(2): 113-114
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale