ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
CERRAHİ VE ALEKSİTİMİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 162-165

CERRAHİ VE ALEKSİTİMİ

Tuncay Müge Alvur Filiz1, Nesrin Dilbaz2
1İzmit Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, pre-operatif ve post-operatif aleksitimi.

SURGERY AND ALEXITHYMIA

Tuncay Müge Alvur Filiz1, Nesrin Dilbaz2
1İzmit Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Alexithymia, pre-operative and post-operative alexithymia.

Tuncay Müge Alvur Filiz, Nesrin Dilbaz. SURGERY AND ALEXITHYMIA. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 162-165
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale