ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
FEBRİL KONVÜLZİYONLARDA KAN AMONYAK DÜZEYİ. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 78-82

FEBRİL KONVÜLZİYONLARDA KAN AMONYAK DÜZEYİ.

Sibel Aka1, Ayça Vitrinel2, Z. Esra Önal Sönmez1, Nihal Karatoprak3, Serpil Yavrucu4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç, Dr.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Kliniği Başasistanı,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Febril konvülsiyon, hiperamonyemi, kan amonyak düzeyi.

AMMONIA LEVELS IN FEBRIL CONVULSIONS

Sibel Aka1, Ayça Vitrinel2, Z. Esra Önal Sönmez1, Nihal Karatoprak3, Serpil Yavrucu4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç, Dr.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Kliniği Başasistanı,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yardımcısı, Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Keywords: Febrile convulsions, hyperammonemia, blood ammonia levels

Sibel Aka, Ayça Vitrinel, Z. Esra Önal Sönmez, Nihal Karatoprak, Serpil Yavrucu. AMMONIA LEVELS IN FEBRIL CONVULSIONS. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 78-82
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale