ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Sağlık arama davranışı [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 53-54 | DOI: 10.15511/tahd.15.02053

Sağlık arama davranışı

Mehmet Akman1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul


Health seeking behavior

Mehmet Akman1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul


Mehmet Akman. Health seeking behavior. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 53-54
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale