ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yeni akademik döneme girerken [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(3): 103-103 | DOI: 10.15511/tahd.18.00303

Yeni akademik döneme girerken

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Edirne


Towards a new academic season

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Edirne


Serdar Öztora. Towards a new academic season. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(3): 103-103
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale