ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
İÇ HASTALIKLARI VE CHECK-UP POLİKLİNİK HASTALARINDA PSİKİYATRİK BELİRTİLER VE HASTALIK DAVRANIŞI. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(3): 69-74

İÇ HASTALIKLARI VE CHECK-UP POLİKLİNİK HASTALARINDA PSİKİYATRİK BELİRTİLER VE HASTALIK DAVRANIŞI.

Nezaket Kaya1, Can Cimilli2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,Psikiyatri Uzmanı.
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,Psikiyatri Uzmanı.Doç.Dr.

Anahtar Kelimeler: SCL 90-R,hastalık davranışı ölçeği(HDÖ),psikiyatrik belirtiler,genel hastane,iç hastalıkları,check-up.

PSYCHIATRIC SYMPTOMS AND ILLNESS BEHAVIOUR IN INTERNAL MEDICINE AND CHECK-UP OUTPATIENT UNITS

Nezaket Kaya1, Can Cimilli2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,Psikiyatri Uzmanı.
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,Psikiyatri Uzmanı.Doç.Dr.

Keywords: SCL 90-R,İllness behaviour questionnaire (IBQ),psychiatric symptoms,general hospital,internal medicine,check-up.

Nezaket Kaya, Can Cimilli. PSYCHIATRIC SYMPTOMS AND ILLNESS BEHAVIOUR IN INTERNAL MEDICINE AND CHECK-UP OUTPATIENT UNITS. Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(3): 69-74
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale